Irena Karczmarczyk

Process Engineer

Goldman Sachs

Swoją karierę zaczęłam poza obszarem IT, jednak dość szybko zorientowałam się, że praca z aplikacjami i automatyzacją procesów jest moją prawdziwą pasją.
Konsekwentnie poszerzałam swoje doświadczenie zawodowe o analizę biznesową, wdrażanie rozwiązań, zarządzanie projektami, analizę i standaryzację procesów dla ok. 35 krajów na 3 kontynentach, dzięki czemu miałam okazję podróżować m.in. do Australii i Chin. W międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe z Zarządzania IT na Politechnice Warszawskiej.
W Goldman Sachs początkowo byłam menadżerem projektów, a obecnie pracuję w zespole zajmującym się analizą i projektowaniem procesów wewnętrznych .

role models

mentors

trainers