Małgorzata Polak

Scrum Master

Aptiv

Moje doświadczenie zawodowe i kariera, którą wybrałam odpowiada ogromnej ciekawości świata, która towarzyszy mi każdego dnia.
Prowadziłam projekty europejskie z zakresu dostępności technologii i wyrównywania szans w sektorze pozarządowym, zajmowałam się rekrutacją w obszarach inżynieryjnych, a obecnie wspieram zespoły softwarowe w dostarczeniu produktów, które zmieniają przyszłość motoryzacji.
Zawsze miałam przyjemność budować i rozwijać zaangażowane i bardzo różnorodne zespoły w międzynarodowych korporacjach. Potwierdza to moje przekonanie, że właściwa komunikacja jest kluczem do wspólnego sukcesu.

role models

mentors

trainers