Natalia Krasnodębska

Community & communication specialist for emerging tech and design

AlphaLab Capital

Specjalistka ds. komunikacji dla nowych technologii i designu, tworzy strategie i historie, które pomagają innowacyjnym firmom nawiązać kontakt z odbiorcami. Współzałożycielka Lady Tech Guild, która działa na skalę międzynarodową, aby wzmocnić pozycję kobiet poprzez połączenie ich z technologią i między sobą. Obecnie zarządza partnerstwami i projektami specjalnymi dla AlphaLab Capital oraz zapewnia wsparcie handlowe dla zespołu inżynierów.

role models

mentors

trainers