Karyna Norchak

Campus Recruitment and Employer Branding Specialist

Goldman Sachs

Pracuję jako Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu w firmie Goldman Sachs. Wcześniej zajmowałem się dziedziną EMEA Benefits i Wellness w Goldman Sachs. Przed dołączeniem do GS zajmowalam sie politycznym PR na rzecz ukraińskich polityków. Poza pracą prowadzę działalność wolontariacką, współpracuję z ambasadami i wspieram projekt „Ukrainian Women”

role models

mentors

trainers