Monika Sidor

Senior Manager, Third Party Security Risk

Standard Chartered

Ukończyłam studia na Wydziale Pedagogicznym UW, zarządzanie zasobami ludzkimi (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (WWSI).

Moja praca skupia się wokół obszaru bezpieczeństwa informacji, który poznałam z różnych stron. Pracowałam jako project manager wdrożenia ISO27001, pełnomocnik systemu, audytor wewnętrzny oraz wiodący. Współpracowałam z jednostką certyfikującą jako audytor zewnętrzny. Od ponad 6 lat działam w sektorze bankowym i oceniam bezpieczeństwo danych po stronie dostawców.

Sądzę, że komunikacja, znajomość swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność działania w zmiennym środowisku to klucze do sukcesu. Dlatego jestem też trenerem umiejętności miękkich i coachem.

Czas wolny poświęcam na taniec, oddech, spotkania z przyjaciółmi i brydża.

role models

mentors

trainers