Martyna Kąkol

Senior IT Recruiter

Citi Handlowy

Senior IT Rekruter z kilkuletnim doświadczeniem zarówno w środowisku korporacyjnym jak i w agencji.

role models

mentors

trainers