Anna Soćko

Lead, Tech Service Management

Standard Chartered

Począwszy od 2011 roku pracuję w obszarze technologii, zdobywając doświadczenie międzynarodowe w zarządzaniu projektami IT oraz dostawcami w branży finansowej oraz telekomunikacyjnej. W 2018 roku rozpoczęłam pracę w Standard Chartrered, gdzie początkowo odpowiadałam za migrację procesów do Polski, a następnie za rozwój biura. Obecnie pracuję w obszarze cyberbezpieczeństwa, gdzie jestem odpowiedzialna za zarządzanie oraz rozwoj talentów oraz diversity and inclusion. Stworzyłam oraz zarządzam programem SC Women in Cyber Acceleration Program, którego celem jest zwiększenie liczby kobiet w branży cyberbezpieczeństwa. W ramach programu oferuję kobietom szkolenia, mentoring oraz wsparcie w rozwoju kariery. W ciągu ostatnich trzech lat program przeszkolil ponad 150 kobiet, z ktorych wiele rozwinęło swoją karierę w branży cyberbezpieczeńtswa.

role models

mentors

trainers