Marzena Wiszniewska

Data Governance Officer

Citi Handlowy

Marzena od 2018 r. zarządza jakością danych w Banku Citi Handlowy w Polsce, a od 2021 r. jest odpowiedzialna za cały obszar zarzadzania danymi, w szczególności jest odpowiedzialna za wdrażanie strategii i realizację inicjatyw mających wpływ na poprawę jakości danych w Banku. Marzena jest członkiem DAMA – The Data Management Community oraz CDO (Chief Data Officers) Forum Club w Polsce.
Marzena ukończyła Ekonomię na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Zarządzanie Jakością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Marzena jest też profesjonalnym Trenerem Biznesu oraz Ekspertem w zakresie Doskonalenia Procesów (Lean Black Belt).

Prywatnie Marzena jest entuzjastką rozwoju osobistego oraz rozwoju idei różnorodności i budowania kultury przynależności (Diversity & Inclusion), jak również innych nowoczesnych idei rozwoju przywództwa (np. empatia i etyka w biznesie, komunikacja bez przemocy). Od kilku lat jest Członkiem Komitetu Sterującego Women’s Network w Citi Handlowy oraz aktywnie uczestniczy w wielu Programach Mentoringowych (Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet, IT for She, Ashoka) oraz projektach wolontariackich Fundacji Citi Handlowy. Marzena jest mamą dwóch córek.

role models

mentors

trainers