Maciej Dobosik

engineer

Motorola Solutions

Kierunek studiów wybrałem nie mając pojęcia o informatyce, komputerach, programowaniu czy sieciach. Internet znałem jedynie z nazwy. Nie przeszkodziło mi to jednak w ukończeniu studiów i podjęciu ciekawej pracy. Od tamtego momentu minęło już sporo lat. Przeszedłem drogę rozwoju jako programista, tester, lider zespołu czy lider projektu. Technologie z jakimi miałem styczność zmieniały się przez kolejne lata. Był czas, gdy pracowałem bardzo blisko sprzętu w laboratorium. Rozwijałem również aplikacje desktopowe, jak i chmurowe. Programowałem w wielu językach, takich jak choćby C, C++, Java, Javascript. Poznałem w praktyce metodologie tworzenia oprogramowania czy pracy zespołowej. Pojęcia i terminy takie jak Agile, Scrum, Kanban, Continuous Integration, Continuous Validation, DevOps, Pipeline weszły mi z czasem w krew i przestały brzmieć obco.

devops
programowanie
rekrutacja na stanowisko techniczne
scrum

role models

mentors

trainers