Marcin Ochmian

Senior QA manager

Citi Handlowy

Przez 15 lat pracy w bankowości korporacyjnej i detalicznej, przeprowadziłem liczne transformacje i migracje usług dla Citi w 15 krajach (NAM, EMEA, APAC). Tworzyłem procesy, w tym strategie jakości danych i plany finansowe. W obecnej roli odpowiedzialny jestem za wdrożenie znormalizowanego modelu testowania dla kluczowego klienta Citi. Współpracuję przy tym bezpośrednio z klientem oraz ekspertami z produktu, technologii, operacji i compliance dbając o jakość procesów i zadowolenie klienta.

role models

mentors

trainers