Jak osiągać to co dla nas ważne?

Jak dążyć do tego co dla nas ważne? Co zrobić, żeby nasze priorytety nie gubiły się w mniej ważnych zadaniach. Jak nie ulegać rozproszeniom? Czy pilne sprawy są dla nas istotne?Na warsztacie w praktyce wypracujesz pierwsze kroki do swojej osobistej produktywności.

Jak dążyć do tego co dla nas ważne? Co zrobić, żeby nasze priorytety nie gubiły się w mniej ważnych zadaniach. Jak nie ulegać rozproszeniom? Czy pilne sprawy są dla nas istotne?
Na warsztacie w praktyce wypracujesz pierwsze kroki do swojej osobistej produktywności.

role models

mentors

trainers