Software testing management

Wprowadzenie do metodyki testowania w oparciu o waterfall i agile. Przykłady programów i projektów małej, średniej i dużej skali w organizacji międzynarodowej. Testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Testowanie manuale i automatyczne. Narzędzia raportowania. Pisanie testu skryptów podczas warsztatów. Przed udziałem warto mieć ogólną wiedzę o testowaniu (co to jest SDLC, jaki jest cel fazy testów)

Wprowadzenie do metodyki testowania w oparciu o waterfall i agile. Przykłady programów i projektów małej, średniej i dużej skali w organizacji międzynarodowej. Testy funkcjonalne i niefunkcjonalne. Testowanie manuale i automatyczne. Narzędzia raportowania. Pisanie testu skryptów podczas warsztatów.

Przed udziałem warto mieć ogólną wiedzę o testowaniu (co to jest SDLC, jaki jest cel fazy testów)

role models

mentors

trainers