Jak napisać optymalny kod? Algorytmy w praktyce

Podczas warszatu przedstawimy praktyczne podejście do optymalizacji kodu i projektowania wysoko wydajnych rozwiazań w rzeczywistych systemach informatycznych.Na przykładzie wybranego problemu przejdziemy przez kilka wariantów jego rozwiązania (m.in. programowanie dynamiczne i wektorowe w Pythonie), porownując osiągnięte rezultaty (benchmarking).Zobaczymy praktyczną stronę algorytmiki i nauczymy się, jak dopasowywac nasze rozwiązanie do różnych zbiorów danych.

Podczas warszatu przedstawimy praktyczne podejście do optymalizacji kodu i projektowania wysoko wydajnych rozwiazań w rzeczywistych systemach informatycznych.
Na przykładzie wybranego problemu przejdziemy przez kilka wariantów jego rozwiązania (m.in. programowanie dynamiczne i wektorowe w Pythonie), porownując osiągnięte rezultaty (benchmarking).
Zobaczymy praktyczną stronę algorytmiki i nauczymy się, jak dopasowywac nasze rozwiązanie do różnych zbiorów danych.

role models

mentors

trainers