Jak stworzyć aplikację webową w Django – cz. I

Podczas warszatów pokażemy jak od podstaw stworzyć aplikację webową we frameworku Django, języku Python oraz z pomocą dockerów i bazy danych PostgreSQL. Wyjaśnimy na czym polega i jakie są zalety dockeryzacji aplikacji oraz jak takie narzędzie skonfigurować z pomocą NGINX oraz Gunicorn. Dodatkowo pokażemy, jak zarządzać repozytorium projektu przy pomocy GIT.

Podczas warszatów pokażemy jak od podstaw stworzyć aplikację webową we frameworku Django, języku Python oraz z pomocą dockerów i bazy danych PostgreSQL.

Wyjaśnimy na czym polega i jakie są zalety dockeryzacji aplikacji oraz jak takie narzędzie skonfigurować z pomocą NGINX oraz Gunicorn. Dodatkowo pokażemy, jak zarządzać repozytorium projektu przy pomocy GIT.

role models

mentors

trainers