Odporność psychiczna

Wprowadzenie do teorii odporności psychicznej. Uczestnicy warsztatu poznają koncepcję 4C, będącą podstawą całej teorii, poznają różnicę pomiędzy odpornością a wrażliwością psychiczną, dowiedzą się jaki wpływ ma odporność psychiczna na życie prywatne i zawodowe, a także będą mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i rozpoznać własne cechy świadczące o odporności lub wrażliwości psychicznej.

Wprowadzenie do teorii odporności psychicznej. Uczestnicy warsztatu poznają koncepcję 4C, będącą podstawą całej teorii, poznają różnicę pomiędzy odpornością a wrażliwością psychiczną, dowiedzą się jaki wpływ ma odporność psychiczna na życie prywatne i zawodowe, a także będą mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i rozpoznać własne cechy świadczące o odporności lub wrażliwości psychicznej.

role models

mentors

trainers