Początek kariery – najważniejsze wskazówki mentoringowe

Warsztat zawiera teoretyczne i praktyczne informacje, jak ułatwić sobie start w organizacji i dalej efektywnie kierować swoją ścieżką rozwoju.

Warsztat zawiera teoretyczne i praktyczne informacje, jak ułatwić sobie start w organizacji i dalej efektywnie kierować swoją ścieżką rozwoju.

role models

mentors

trainers