Stakeholder management w projektach

Zarzadzanie interesariuszami, ich relacjami, rolami i wplywem na przebieg projektów na przykladzie wdrożeń w bankowości.

Zarzadzanie interesariuszami, ich relacjami, rolami i wplywem na przebieg projektów na przykladzie wdrożeń w bankowości.

role models

mentors

trainers