Wzorce projektowe architektury w aplikacjach mobilnych – zarządzanie stanami

Zarządzanie danymi w złożonych aplikacjach mobilnych często staje się problemem podczas ich rozrostu. By uniknąć chaosu, często należy podążać za pewnymi wzorcami programowania pozwalającymi na rozdzielenie elementów interfejsu od logiki i zarządzania.Tematem warsztatów będą wzorce poświęcone zarządzaniu stanami w aplikacjach Android/iOS. Na tych zajęciach omówimy często praktykowane podejścia oraz różnice między nimi. Tematami teoretycznymi będą […]

Zarządzanie danymi w złożonych aplikacjach mobilnych często staje się problemem podczas ich rozrostu. By uniknąć chaosu, często należy podążać za pewnymi wzorcami programowania pozwalającymi na rozdzielenie elementów interfejsu od logiki i zarządzania.
Tematem warsztatów będą wzorce poświęcone zarządzaniu stanami w aplikacjach Android/iOS. Na tych zajęciach omówimy często praktykowane podejścia oraz różnice między nimi. Tematami teoretycznymi będą Model-View-Controller oraz Model-View-Viewmodel. Następnie skupimy się na wzorcu BLoC (Business Logic Component) pozwalającym na oddzielenie logiki biznesowej od interfejsu.
W praktycznej części warsztatów przejdziemy do przykładów w frameworku Flutter. Doświadczenie z tą technologią nie jest wymagane, nie będziemy się skupiać na nauce tej technologii. Użyjemy tego frameworku w praktycznych przykładach obrazujących jak rozdzielić logikę biznesową od UI.

Potrzebne do udziału:

  • Laptop z zainstalowanym systemem Windows lub Mac
  • Zainstalowane Android Studio https://developer.android.com/studio
  • Zainstalowane środowisko Flutter https://docs.flutter.dev/get-started/install

role models

mentors

trainers